Rrespektimi i prinderve

Kur’an:
“Ne e kemi porositur njeriun të sillet mire ndaj prindërve të vet.” (el Ankebut,

"Ne e kemi porositur njeriun për prindërit e vet të sillet mire, se nëna e vet e ka bartur në dëm të shëndetit të saj, kurse nga gjiri e ndan brenda dy vjetëve. Të jesh mirënjohës ndaj Meje dhe prindërve të tu!” (Lukman, 14)

Hdith:
Transmetohet nga Ebu Hurejre r.s. se ka thenë: “Erdhi njënjeri tek i Dërguari i Allahut alejhi selam dhe I tha: “O i Dërguar i Allahut, kush është më i merituari i njerëzve për shoqërim tim të mire?” tha: “Nëna jote.” Tha: “Pastaj kush?” (Pejgamberi) tha: “Nëna jote.” Tha: “Pastaj kush?” tha: “Nëna jote.” Tha: “Pastja kush?” tha: “Babai yt.”  (Muttefekun alejhi)

Transmetohet nga Ebu Hurejra r.a. se Pejgamberi alejhi selam ka thenë: “I përbuzurë është, i përbuzurë është, i përbuzurë është ai që e arrin pleqërinë e njërit apo të dy prindërve të tij dhe nuk hyn në Xhenet.”  (Transmeton Muslimi)
 
 

Komente
 
Linqe
 
Kurani Fisnik - Shkarko!

Rijjadus-Salihin - Shkarko

Falja e namazit

Dëgjo Kuran online

Kuizi Islam
 
Numri i vizitoreve 331380 visitors (1194888 hits) klikime.=>

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free