Nata e madhe e Kadrit

  Kur’an: 
 1. “Ne e zbritëm atë (Kur’anin) në natën e Kadrit.
 2. E ç’të bëri ty të dijsh se ç’është nata e Kadrit?
 
3. Nata e Kadrit është me e rëndësishme se një mijë muaj!
 4. Me lejen e Zotit të tyre në (atë natë) të zbresin engjëjt dhe shpirti      (Xhibrili) për secilën çështje.
 5. Ajo (që përcakton Zoti) është paqë deri në agim të mëngjesit.”
                                                                                              (Suretu El Kadr)

Hadith:
Ebu Hurejre r.a. tregon se Pjegamberi, sal-all-llahu alejhi ve selem, ka thënë: “Kush falet natën e Kadrit, duke qenë i bindur në besim islam dhe ka qëllim të sinqertë, do t’i falen gabimet e tij të mëparshme.”  
                                                                                                 (Muttefekun alejhi)

Aishja r.anha, ka thënë se Pjegamberi, sal-all-llahu alejhi ve selem, në dhjetë ditët e fundit të Ramazanit bënte itikaf në xhami, mbyllej në të dhe thoshte: “Lypeni natën e Kadrit në dhjetë ditët e fundit Ramazanit.”

                                                                                                 
(Muttefekun alejhi)

Advertisement
 
Komente
 
Linqe
 
Kurani Fisnik - Shkarko!

Rijjadus-Salihin - Shkarko

Falja e namazit

Dëgjo Kuran online

Kuizi Islam
 
Numri i vizitoreve 314615 visitors (1159710 hits) klikime.=>
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=