Dituria

Kur’an:
“O Zoti im, shtoma diturinë!” (Ta Ha, 114)

 “…Thuaj: “A janë njëlloj ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Mësim marrin vetëm të mençurit.” (Zemur, 9) 

“…Por Allahut, nga robërit e tij, i frikësohen të dijshmit.” (Fatir, 28)

“Allahu, ata nga mesi juaj, që besojnë dhe ata të cilëve u është dhënë dijenia, do t’i ngritë në shkallë të lartë.” (Muxhadele, 11)

Hadith:
Nga Ebu Hurejra r.a transmetohet se i Dërguari i Allahut alejhi selam ka thënë: “Kush niset në rrugë që të kërkojë dituri, Allahu do t’ia lehtësojë rrugën për në xhennet.” (Transmeton Muslimi)
 
 
Kur'an:
 

Allahu i Madhëruar thotë: “Ai i dhuron dituri atij që do, ndërkaq atij që i është dhuruar dituria është dhuruar me pasuri të pafund” (El Bekare, 269)
 “Ai dhuron dituri atij qe do, nderkaq atij i eshte dhuruar dituria eshte dhuruar me pasuri te pafund.”
Nga Ebu Hurejra radijallahu anhu, transmetohet se i Dërguari i Allahut sal-lallahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Kur njeriu vdes i ndërpriten të gjitha veprat, përvecse në tri raste: Nëse ka lënë sadaka të vijueshme (vazhdueshme), dituri nga e cila kanë dobi të tjerët, ose fëmijë të hairit që lutet për të” (Transmeton Muslimi)

 
Hadith:

Ebu Hurejra raddijallahu anhu transmeton se i Dërguari i Allahut sal-lallahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Kush merr rrugëtim për të kërkuar dituri, Allahu do t’ia lehtësojë rrugën për në xhennet.” (Transmeton Muslimi)

Thënie të arta: “Cdo gjë që ndahet pakohet, vetëm dituria nëse ndahet shumohet”

“Llampa të ndricon natën, dituria jetën”
“Kur plotësohet mendja, paksohen fjalët”

   

Komente
 
Linqe
 
Kurani Fisnik - Shkarko!

Rijjadus-Salihin - Shkarko

Falja e namazit

Dëgjo Kuran online

Kuizi Islam
 
Numri i vizitoreve 331383 visitors (1194932 hits) klikime.=>

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free