''Per ate qe bene ndonje mekat (gjynah)''

''Per ate qe bene ndonje mekat (gjynah)''
Pejgamberi s.a.w.s ka thene: ''S'ka asnje rob qe bene ndonje mekat , pastaj ngrihet , merr abdes dhe e zbukuron abdesin , i  fal dy rekate namaz pastaj kerkon falje nga Allahu , e qe Allahu te mos ia fal ate mekat.

 
                        ''Kushtet e pendimit të vërtetë''
 


Së treti: Njohja e mëkateve.
 
Së katërti: Keqardhja për gjynahet e kaluara.

 
Së pesti: Vendimi për të mos u kthyer në gjynahe.

 
Së gjashti: Kthimi i të drejtës personit që i është marrë.

 
Së shtati: Paraprirja e pendimit para kohës që nuk pranohet.

 
 Në një hadith thuhet: "Allahu e pranon pendi­min e robit të vet, deri para gargarës së tij (frymës së tij të fundit).” Transmetoi Ahmedi dhe Tirmidhiu, saktësuar nga Neveviu. Gjithashtu në një hadith tjetër thuhet: " Allahu gjatë natës e mban të shtrirë Dorën për të pranuar pendimin e mëkatarëve të ditës dhe e shtrin Dorën gjatë ditës për të pranuar pendimin e mëkatarëve të natës, derisa të lindë Dielli nga Perëndimi.” Transmetoi Muslimi

Vëlla i dashur!

 

Pendimi i vërtetë ka disa kushte të cilat duhen vepruar, në mënyrë që pendimi të jetë i saktë dhe i pranuar.

 

 

 

Së pari: Sinqeriteti tek Allahu i Lartësuar.

 

 

 

Së dyti: Largimi nga mëkatet.

 

 

 

Komente
 
Linqe
 
Kurani Fisnik - Shkarko!

Rijjadus-Salihin - Shkarko

Falja e namazit

Dëgjo Kuran online

Kuizi Islam
 
Numri i vizitoreve 331380 visitors (1194887 hits) klikime.=>

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free