10 pytje dhe pergjigje

                 Me emrin e Allahut , Meshiruesit Meshirberesit !
meso:

ESHHEDU EN LAILAHE ILA-LLAH - (deshmoj se nuk meriton te adhurohet askush tjeter perveq Allahut ).
ESHHEDU ENNE MUHAMMEDEN RESULULL-LLAH - ( deshmoj se Muhammedi eshte i dergum i Allahut ) 
1. Qe eshte Islami ? - Islam do te thote dorezim i plote ndaj Allahut me teuhid dhe perulja me rrespekt ndaj Tij .
2. Qe eshte Imani ? - Imani eshte te besuarit me zemer , te shprehurit me gjuhe dhe te veoruarit me gjymtyre .
3. CILAT JANE KUSHTET (shartet)e ISLAMIT ? -
- Kushtet (shartet) e Islamit jane pese :
 1 - Deshmija ( Lailahe Ilallah Muhammedun Resulullah ) nuk meriton te adhurohet askush tjeter perveq Allahut dhe se Muhammedi eshte i dergum i Tij .
 2 - falja e namazit
 3 - dhenia e zekatit
 4 - agjerimi i ramazanit , dhe
 5 - kryerja e haxhit .
4. CILAT JANE KUSHTET E IMANIT (besimit) !
 - Kuahtet (shartet) themelore te imanit jane gjashte :
  1- Besimi ne Allahun (Lailahe Ilallah) - nuk meriton te adhurohet askush pos Allahut .
  2 - Melaiket e Tij
  3 - Librat e Tij
  4 - Pejgamberet e Tij
  5 - Diten e Xhykimit
  6 - Besimi ne Kaderin (caktimin).
5. CILAT JANE SHTYLLAT (ruknet) E TEUHIDIT (deshmis)"LA ILAHE ILALL-LLAH" ?
   - Ato jane dy: Mohimi dhe Pohimi.
6. CILAT JANE KUSHTET (shartet)e TEUHIDIT , DESHMISE "LA ILAHE ILA-LLAH" ?
  Kushtet e deshmise jane tete :
  1. el-ilmu - Dituria
  2. el-Jekin - Bindja e  Paluhatshme
  3. el-kabul- Pranimi
  4. el-inkijad - Nenshtrimi
  5. es-Sidk - Vertetsia
  6. el-ihlas - Sinqeriteti
  7. el-mehabe - Dashuria
  8. mohimi i tagutit - qdo gje qe adhurohet krahas Allahut .
7.TEUHIDI KLASIFIKOHET NE DISA LLOJE : CILAT JANE ATO : ?
 - llojet e Teuhidit jane tri :
   1. - Teuhidi Rububije(Njesimi i Allahutne zoterim). Besimi i prere se Allahu eshte i vetmi Zot i qdo gjeje dhe Sunduesi i gjithqkaje . Ai eshte Krijuesi i vetem , Rregulluesi dhe Komanduesi i Gjithesise , vepron ne te si te doje .
  2. - Teuhidi Uluhije(Njesimi i Allahut ne adhurim). Njesimi i Tij ne adhurim eshte me perulje dhe bindje te plote , duke mos i bere askush shok Atij dhe duke mos iu drejtuar tjeter perveq Allahut sikurse , namazi , agjerimi , zekati , haxhi ,lutja , kurbani ,mbeshtetja , frika , shpresa , dashuria .
  3. -Teuhidi Esma ues-Sifat (Njesimi i Allahut ne emrat dhe cilesit e Tij ) .
Pra besimi i plote dhe i prere se Allahu i Lartemadheruar ka emra te bukur dhe cilesi te persosura , eshte i shenjteruar , i paster nga te gjitha te metat .
8. QKA DO TE THOTE IBADET (adhurim) ?
  Adhurmi eshte nje term permledhes i te gjitha atyre qe Allahu i do dhe eshte i kenaqur me to , te dukshme apo te padukshme .
9.CILAT JANE SHTYLLAT (ruknet) e IBADETIT ?
 Shtyllat e Adhurimit jane tri :
  1. - Dashuria
  2. - Frika dhe
  3. - Shpresa .
10. CILAT JANE KUSHTET (shartet) e PRANIMIT TE IBADETIT : ?
 Kushtet e pranimit te ibadetit jane tri :
  1. - Besimi ne Allahun
  2. - Sinqeriteti dhe
  3. - Pelqimi i adhurimit me sunnetin (traditen).
 
 
  - Allahu i Lartesuar ka thene :
"Atehere , dije se nuk ka Zot (te adhuruar me te drejte) tjeter perveq Allahut "
 - Muhammedi a.s ka thene :
"Kush thote sinqerisht La ilahe ilAllah , hyne ne xhennet" .

Komente
 
Linqe
 
Kurani Fisnik - Shkarko!

Rijjadus-Salihin - Shkarko

Falja e namazit

Dëgjo Kuran online

Kuizi Islam
 
Numri i vizitoreve 333891 visitors (1201304 hits) klikime.=>

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free