- PER TY -

      - PER TY -
                                     keto fryte të ...
 
 
- frytet e fjales : LAILAHE IL ALLAH !
  - '' A nuk ke kuptuar se si Allahuberi shembull fjalen e mire qe rrenjet e saj jan thelle ne tok e deget e saj jane lart .
  - E qe ne vullnetin e Zotit , ajo e jep frytin e vet ne qdo kohe .
  - Allahu pra u parashtron shembuj njerzve ashtu qe ata te mendojn '' .( Ibrahim : 24 - 25 ).
 
- frytet e namazit :
  - '' Fale namazin , vertet namazi largon nga te shemtuarit ''. 
        (Ankebut : 45 ) .
 
- frytet e leximit te : Kur 'anit !
  - '' Eshte e vertet se ky Kur'an udhezon per at rrug qe eshte me se e verteta , e besimtaret qe bejne vepra te mira i pergezon  se ata pa dysgim do te kene shperblim te madhe '' . ( Isra : 9 ) .
 
- frytet e : Duase (lutjes) !
  - '' Zoti juaj ka thene : '' Me thirrni Mua , Une ju pergjigjem , e ata qe nga menjemadhesia i shmangen adhurimit ndaj Meje , do te hyjne te nenqmuar ne xhehennem '' . ( Gafir : 60 ) .
 
- frytet e salatit ndaj te : Muhammedit s.a.w.s !
  - '' Allahu dergon salat-in e Tij mbi te pejgamberin (Muhammed a.s ) , edhe engjejt e Tij gjithashtu i (luten Allahut per bekimin dhe faljen e Tij) . O ju qe keni besuar ! degoni salat dhe te gjithe pershendeteni ate me selam . (Ahzab : 56) .
 
- frytet e istigfarit : (kerkimit te faljes) !
  - '' Une u thash : kerkoni flaje shume , Ai ju leshon nga qielli shi me bollek , ju shumon pasurin dhe femijet , ju bene te keni kopshte dhe ju jep lumenj '' . ( Nuh : 10 - 12 ) .
 
- frytet e mbajtjes se lidhjeve farefisnore :
  - '' Dhe keni frik Allahun qe me emrin e Tij perbetoheni , ruajeni farefisin , Allahu eshte prej mbikqyrseve mbi ju '' . ( Nisa : 1 ) .
 
- frytet e largimit ndaj mekateve :
  - '' O ju qe keni besuar , penduhuni tek Allahu me nje pendim te sinqert , ne menyre qe Zoti juaj t'i largoj prej jush te keqijat , t'u shpije ne xhennette , nen te cilat rrjedhin lumenj '' .( Tahrim : 66 ) .
 
 
- frytet e dhikrit ( permendjes se Allahut ) :
  - '' Nuk ka dyshim se ne perkujtimin e Allahut , vertet qe zemrat gjejne prehje '' . ( Rra'd : 28 ) . 
 
 
- Keto fjal qe i cekem jane pjes te Kur'anit Fisnik dmth. fjal te Allahut , pra e shihni se qka na ka dhuruar Allahu i Madheruar se qfar raste per te shpetuar ne diten me te veshtir ( diten e xhykimit)
 keto fjal jane vetem ne marruara nga Kur'ani pa hyre ne komentin e tyre . Vellazni dhe motra musliaman eshte mire qe keto fjal te  perhapen sa ma shum  dhe inshAllah keni shperblim te Allahu .
 
                                     keto fryte të ...

 
 
- frytet e fjales : LAILAHE IL ALLAH !
  - '' A nuk ke kuptuar se si Allahuberi shembull fjalen e mire qe rrenjet e saj jan thelle ne tok e deget e saj jane lart .
  - E qe ne vullnetin e Zotit , ajo e jep frytin e vet ne qdo kohe .
  - Allahu pra u parashtron shembuj njerzve ashtu qe ata te mendojn '' .( Ibrahim : 24 - 25 ).
 
- frytet e namazit :
  - '' Fale namazin , vertet namazi largon nga te shemtuarit ''. 
        (Ankebut : 45 ) .
 
- frytet e leximit te : Kur 'anit !
  - '' Eshte e vertet se ky Kur'an udhezon per at rrug qe eshte me se e verteta , e besimtaret qe bejne vepra te mira i pergezon  se ata pa dysgim do te kene shperblim te madhe '' . ( Isra : 9 ) .
 
- frytet e : Duase (lutjes) !
  - '' Zoti juaj ka thene : '' Me thirrni Mua , Une ju pergjigjem , e ata qe nga menjemadhesia i shmangen adhurimit ndaj Meje , do te hyjne te nenqmuar ne xhehennem '' . ( Gafir : 60 ) .
 
- frytet e salatit ndaj te : Muhammedit s.a.w.s !
  - '' Allahu dergon salat-in e Tij mbi te pejgamberin (Muhammed a.s ) , edhe engjejt e Tij gjithashtu i (luten Allahut per bekimin dhe faljen e Tij) . O ju qe keni besuar ! degoni salat dhe te gjithe pershendeteni ate me selam . (Ahzab : 56) .
 
- frytet e istigfarit : (kerkimit te faljes) !
  - '' Une u thash : kerkoni flaje shume , Ai ju leshon nga qielli shi me bollek , ju shumon pasurin dhe femijet , ju bene te keni kopshte dhe ju jep lumenj '' . ( Nuh : 10 - 12 ) .
 
- frytet e mbajtjes se lidhjeve farefisnore :
  - '' Dhe keni frik Allahun qe me emrin e Tij perbetoheni , ruajeni farefisin , Allahu eshte prej mbikqyrseve mbi ju '' . ( Nisa : 1 ) .
 
- frytet e largimit ndaj mekateve :
  - '' O ju qe keni besuar , penduhuni tek Allahu me nje pendim te sinqert , ne menyre qe Zoti juaj t'i largoj prej jush te keqijat , t'u shpije ne xhennette , nen te cilat rrjedhin lumenj '' .( Tahrim : 66 ) .
 
 
- frytet e dhikrit ( permendjes se Allahut ) :
  - '' Nuk ka dyshim se ne perkujtimin e Allahut , vertet qe zemrat gjejne prehje '' . ( Rra'd : 28 ) . 
 
 
- Keto fjal qe i cekem jane pjes te Kur'anit Fisnik dmth. fjal te Allahut , pra e shihni se qka na ka dhuruar Allahu i Madheruar se qfar raste per te shpetuar ne diten me te veshtir ( diten e xhykimit)
 keto fjal jane vetem ne marruara nga Kur'ani pa hyre ne komentin e tyre . Vellazni dhe motra musliaman eshte mire qe keto fjal te  perhapen sa ma shum  dhe inshAllah keni shperblim te Allahu .
 

Komente
 
Linqe
 
Kurani Fisnik - Shkarko!

Rijjadus-Salihin - Shkarko

Falja e namazit

Dëgjo Kuran online

Kuizi Islam
 
Numri i vizitoreve 333890 visitors (1201256 hits) klikime.=>

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free