Fikh
             
 
Redijtu bil-lahi Rabben ve bil-Islami dinen,ve bi Muhammedin Sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem nebijjen.
(Jam i Kenaqur qe Zoti im eshte All-llahu,Feja ime eshte Islami,dhe Pejgamberi im Muhammedi Sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem)

 

          
Dispozita e pirjes së duhanit
  Pastërtitë
  Namazi "KAZA"

Rregullat e ibadetit të saktë
  Ushqimet e lejuara dhe të ndaluara
  Rregullat para ngrënies
  Qka i ndalohet personit që është xhunub

Pasojat e mosfaljes së namazit

Kujt i bëhet obligim agjërimi i muajit Ramazan

Kamata dhe historiku i saj
 
Mbulesa është nënshtrim ndaj urdhrave të Allahut

Udhëtimi i gruas pa mahrem 

Dobitë e mbulesës

Mënyrat e faljes së namazit të vitrit

Gënjeshtra mes bashkëshortëve

Mendimi i katër medhhebeve për rruajtjen e mjekrës
 
Çfarë i ndalohet gruas gjatë periudhës së hajzit dhe të nifasit

Kushtet e bërjes obligim të haxhit

Haxhxhi

Mes`hu mbi çorapë

Gjërat që e prishin abdestin

Leximi i Kuranit duke qenë xhunub 

Leximi i Kuranit nga gruaja lehonë dhe me menstruacione
      
Leximi i Kuranit në banjë

Leximi i Kuranit pa abdest

Leximi i Kuranit shtrirë

Leximi i Kuranit duke qenë xhunub.

Leximi i Kuranit nga gruaja lehonë dhe me menstruacione.

Uji i papastër 

Kapitulli i pastërtisë - LLojet e ujit

Disa dispozita mbi udhëtimin

Dispozita mbi të porsalindurin

Dobitë e namazit

Mënyra e qefinosjes së të vdekurit

Mënyra e faljes së namazit të xhenazes

Mënyra e larjes së të vdekurit

Gjërat që nuk e prishin agjërimin

Shtatë gjëra që e prishin agjërimin

Vlera e namazit të natës

Martesa

Sexhdeja e harresës

Kurbani dhe rregullat e tij

Veshja e femrës para femrave

Rregullat e Bajramit

Zekati i fitrit

Nata e Kadrit

Itikafi

Dhjetë netët e fundit të Ramazanit

Namazi i teravive

Veshja e pantallonave për gratë

Falja e namazit midis shtyllave
 
A duhet të ngrihen duart gjatë tekbireve në namaz

Namazi me xhemat

Përulja në namaz

Gabime që bëhen në namaz

O familja ime, faluni, faluni!

Obligimet e gruas që i vdes burri

Rregullat e menstruacioneve (hajzit) 

Dispozitat e gjuetisë

Rregullat e shkuarjes në xhami

Therja ligjore

Disa rregulla të ditës së xhumaDispozitat e agjërimit të 6 ditëve të Shevvalit
 
 
 
 
 
 
 
Komente
 
Linqe
 
Kurani Fisnik - Shkarko!

Rijjadus-Salihin - Shkarko

Falja e namazit

Dëgjo Kuran online

Kuizi Islam
 
Numri i vizitoreve 359807 visitors (1244181 hits) klikime.=>

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free