Detyrat e gruas ndaj burrit

Kur’an:

“Burrat janë mbështetja e grave me aq sa i ka dhënë Allahu përparësi njërës palë ndaj tjetrës dhe për shkak se ata shpenzojnë pasurinë e tyre. Prandaj gratë e mira janë të dëgjueshme dhe në munges të burrit kujdesen për atë që kujdeset edhe Allahu.” (en-Nisa, 34)

Hadith:


Transemtohet nga Ebu Hurejra r.a se i Dërguari i Allahut sal-all-llahu alejhi ve selem ka thënë: “Kur burri e thërret gruan e tij në shtrat, e ajo këtë e refuzon dhe nëse fle burri dhe kalon natën i hidhëruar me të, engjëjt do ta mallkojnë (atë grua) deri në mëngjes.”  (Mettefekun alejhi)

Transmetohet nga Ebu Hurejra r.a se Pjegamberi sal-all-llahu alejhi ve selem ka thënë: “Sikur ta urdhëroja dikë për t’i bërë sexhde dikujt tjetër (përvec Allahut), do ta urdhëroja gruan për t’i bërë sexhde burrit të saj.”  (Transmeton Tirmidhiu dhe thotë: Hadithi hasen sahih)

Përmbledhja e Imam Neveviut, nr. 287, versioni shqip.
 
 

Komente
 
Linqe
 
Kurani Fisnik - Shkarko!

Rijjadus-Salihin - Shkarko

Falja e namazit

Dëgjo Kuran online

Kuizi Islam
 
Numri i vizitoreve 331383 visitors (1194933 hits) klikime.=>

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free