Udhzimi i Allahu eshte i vertet.

Disa ajete Kur'anore te cilat qartosojn te verteten nga genjeshtra .

 

 

 

“Me të vërtetë, do t’ju arrijë juve udhëzim nga ana Ime, e kush pason udhëzimin Tim, nuk do të humbë (në këtë botë), as që do të jetë fatkeq (në botën tjetër). E, ai që shmanget nga Libri Im, ai do të ketë jetë të vështirë dhe, Ne, në Ditën e Kia­metit do ta ringjallim atë të verbër.” (Ta-ha: 123-124)

 

 

 

Allahu xhel-le shanuhu thotë: “Pejgamberi beson në atë që i është shpallur nga Zoti i tij, dhe besimtarët; - të gjithë ata besojnë All-llahun, engjëjt e Tij, Librat e Tij dhe Pejgamberët e Tij: “Ne nuk dallojmë as-njërin nga Pejgamberët e Tij.” Ata thonë: “Ne dëgjuam dhe për­ule­­mi; falna neve, o Zoti Ynë, dhe te Ti do të kthehemi! (Bekare: 285)

 

“O besimtarë! Besoni All-llahun, Pejgamberin e Tij, Librin që ia ka dërguar Pejgamberit të Vet dhe Librat që i ka dërguar më parë. E ai që nuk beson All-llahun, engjëjt e Tij, Librat e Tij, Pejgamberët e Tij dhe Ditën e Kiametit, ai me të vërtetë ka humbur larg prej udhës së drejtë.” (En-Nisa’: 136)

 

“Mirësia nuk është në kthimin e fytyrës suaj nga lindja dhe perëndimi, por, mirësia është kur (njeriu) beson All-llahun, Ditën e Kiametit, engjëjt, Librat, Pejgam­be­rët.” (El-Bekare: 177)

 

 
Komente
 
Linqe
 
Kurani Fisnik - Shkarko!

Rijjadus-Salihin - Shkarko

Falja e namazit

Dëgjo Kuran online

Kuizi Islam
 
Numri i vizitoreve 337258 visitors (1208939 hits) klikime.=>

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free