Frika e besimtarit derisa ta takojë Allahun

Frika e besimtarit derisa ta takojë Allahun

 

Allahu i Lartësuar thotë: “Ata të cilët japin nga ajo që u është dhënë, sepse e dinë se do të kthehen te Zoti i tyre, andaj zemrat e tyre i kanë t ë frikësuara.” Muminun, 60.

 

Tirmidhiu dhe Hakimi transmetojnë nga Aishja (Allahu qoftë i kënaqur me të!) e cila thotë se ka pyetur të dërguarin e Allahut për këtë ajet duke i thënë: “A janë ata të cilët pijnë alkool, vjedhin e grabisin dhe kanë frikë nga dënimi?” Profeti alejhi selam iu përgjigj: “Jo, o bija e Sidikut (Ebu Bekrit), por janë ata që agjërojnë, falen dhe japin sadaka e kanë frikë se mos nuk pranohen prej tyre (tek Allahu).”

 

Hasan el Basri ka thënë: “Takova me njerëz (sahabët) që kishin frikë se mos nuk pranoheshin prej tyre të mirat, ashtu siç kishin frikë se mos dënoheshin për gjynahet e tyre.”

Komente
 
Linqe
 
Kurani Fisnik - Shkarko!

Rijjadus-Salihin - Shkarko

Falja e namazit

Dëgjo Kuran online

Kuizi Islam
 
Numri i vizitoreve 337259 visitors (1208991 hits) klikime.=>

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free