Lule nga kopshtet e xhenetit
Lule nga kopshtet e xhenetit

A ke dëshirë që të jesh afër Allahut ?
Ka thënë i dërguari alejhi selam:
( Me afër Allahut robi është kur është në sexhde, shtoni pra lutjet ) Transmeton MuslimiA dëshiron të arrish shpërblimin e haxhit ?
Ka thënë i dërguari alejhi selam:
( Umreja në ramazan ka shpërblimin e një haxhi ose sikur haxhin ta bësh me mua ) Mutefekun AlejhiA ke dëshiron të posedosh një shtëpi në xhenet ?
Ka thënë i dërguari alejhi selam:
( Kush e ndërton një xhami, Allahu ia ndërton atij një shtëpi në xhenet ) Transmeton MuslimiA dëshiron të arish kënaqësinë e Allahut ?
Ka thënë i dërguari alejhi selam:
( Me të vërtet se Allahu kënaqet kur robi i tij e han hajen e tij dhe e falënderon atë për atë haje, dhe e pinë pijen e tij dhe e falënderon për të ) Transmeton MuslimiA dëshiron të përgjigjet lutja jote ?
Ka thënë i dërguari alejhi selam:
( Lutja në mes ezanit dhe ikametit nuk kthehet ) Transmeton Ebu DavudiA dëshiron që të shkruhet ty shpërblimi për agjërimin e tërë vitit ?
Ka thënë i dërguari alejhi selam:
( Agjërimi i tri ditëve të çdo muaji, ka vlerën e agjërimit të gjithë vitit ) Mutefekun alejhiA dëshiron shpërblime sikur kodrat ?
Ka thënë i dërguari alejhi selam:
( Kush prezanton në xhenaze deri sa të falet e ka shpërblimin me një kijat, dhe kush prezanton deri sa të varroset i ka dy kijrate, i është thënë: E çka është Kijrati? Ka thënë: Sikur dy kodra të mëdheja ) Mutefekun alejhiA dëshiron të shoqërosh Pejgamberin alejhi selam në xhenet ?
Ka thënë i dërguari alejhi selam:
: ( Unë dhe ai që përkujdeset për bonjakun (jetimin) jemi sikur këta, dhe e ka bërë me shenjë të gishtave treguesit dhe të mesmit ) Transmeton Muslimi
A dëshiron ta siguroje Pejgamberi alejhi selam xhenetin ty?
Ka thënë i dërguari alejhi selam:
( Kush më siguron mua gojën e tij dhe moralin e tij ia siguroj xhenetin atij ) Mutefekun alejhiA dëshiron që të mos ndërpritet puna jote pas vdekjes tënde ?
Ka thënë i dërguari alejhi selam:
: ( Me të vërtet se kur vdes biri i Ademit ndërpritet puna e tij pos nga tri gjëra, Lëmosha, dituria e dobishme, apo fëmija i mirë i cili lutet për të ) Transmeton MuslimiA dëshiron thesar prej thesareve të xhenetit ?
Ka thënë i dërguari alejhi selam:
( Nuk ka rreth dhe forcë pos Allahut –La haula wela kuwete ila bilah- ) Mutefekun AlejhiA dëshiron të kesh shpërblimin e faljes tërë natën ?
Ka thënë i dërguari alejhi selam:
( Kush e fal Jacin me xhemat sikur me pas falur gjysmën e natës, dhe kush e fal Sabahun me xhemat sikur me pas falur tërë natën ) Transmeton MuslimiA dëshiron të lexosh 1/3 për një minutë ?
Ka thënë i dërguari alejhi selam:
( Kul huwellahu ehad peshon një të tretën e Kuranit ) Transmeton MuslimiA dëshiron ti rëndosh në peshë të mirat tua ?
Ka thënë i dërguari alejhi selam:
( Dy fjalë të lehta për gjuhën të dashura për Mëshiruesin të rënda në peshore –Subhanellah we Bihamdihi dhe Subhanehallah el-Adhijm- ) Transmeton BuhariA dëshiron të shtohet furnizimi dhe të zgjatet jeta ?
Ka thënë i dërguari alejhi selam:
( Kush dëshiron që ti shtohet furnizimi dhe ti shtohet jeta le të i vizitoj të afërmit ) Transmeton BuhariA dëshiron që të doje Allahu takimin tënd ?
Ka thënë i dërguari alejhi selam:
( Kush e donë takimin e Allahut, Allahu e donë takimin e tij ) Transmeton BuhariA dëshiron që të ruaje Allahu ?
Ka thënë i dërguari alejhi selam:
( Kush e fal Sabahun është nën mbrojtjen e Allahut ) Transmeton Muslimi
A dëshiron që të qoje salavate mbi teje Allahu ?
Ka thënë i dërguari alejhi selam:
( Kush më qon mua një salat i qon Allahu atij dhjet ) Transmeton MuslimiA dëshiron që të ngrite Allahu ?
Ka thënë i dërguari alejhi selam:
( Nuk është bërë modest ndokush për Allah, pos të e ngrit Allahu aze we xhel atë ) Transmeton MuslimiA dëshiron që të larohesh prej zjarrit shtatëdhjetë vite ?
Ka thënë i dërguari alejhi selam:
( Kush agjëron një ditë për hir të Allahut, e largon Allahu atë nga zjarri shtatëdhjetë vite
Komente
 
Linqe
 
Kurani Fisnik - Shkarko!

Rijjadus-Salihin - Shkarko

Falja e namazit

Dëgjo Kuran online

Kuizi Islam
 
Numri i vizitoreve 334010 visitors (1201752 hits) klikime.=>

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free