Veprat të cilat i asgjësojnë veprat e mira (1)

Veprat të cilat i asgjësojnë veprat e mira (1)
 
 
 
   Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut xhele shanuhu. Salavatet qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin salallahu alejhi ue selem, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.
   Ka shumë vepra të cilat i asgjësojnë veprat e mira dhe ne do të përmendim disa prej tyre.

Shirku

   Me të vërtetë shirku është shkak për asgjësimin e të gjitha veprave. Allahu i Lartësuar i tha të Dërguarit tonë, Muhamedit, paqja dhe bekimi qofshin mbi të: “Pasha Allahun, ty të është shpallur, e edhe atyre para teje: “Nëse i bën shok (Allahut), veprat e tua janë të asgjësuara dhe ti do të jesh prej të humburve.” (Ez-Zumer, 65)
   Ka thënë Allahu i Lartësuar: “E Ne i kthehemi ndonjë vepre që e bënë ata dhe e bëjmë atë hi e pluhur.” (El Furkan, 23)
   Atij që bën shirk Allahu i Lartësuar nuk ia pranon asnjë vepër që do të bëjë pas shirkut. Allahu i Lartësuar thotë: “Shembulli i veprave të atyre që nuk besuan është si hiri, të cilin me puhi e shkapërderdh era në ndonjë ditë të stuhishme, e ata nuk mund të realizojnë asgjë nga veprat që kanë bërë, e ky është ai dështimi i madh.” (Ibrahim, 18)
   Gjithashtu, Allahu i Lartësuar thotë: “O ju besimtarë, respektojeni Allahun dhe respektojeni të Dërguarin e mos i asgjësoni veprat tuaja!” (Muhammed, 33)
   Ebu Xhafer Et-Taberiu për ajetin “e mos i asgjësoni veprat tuaja!” ka thënë: “Mos i asgjësoni veprat tuaja të mira me mëkatet tuaja ndaj Allahut dhe të Dërguarit, paqja dhe bekimi qofshin mbi të, duke e mohuar Allahun. Me të vërtetë kufri i asgjëson veprat e mira.”
   Ebu Seid ibn ebi Fedale el Ensarij (ka qenë prej sahabëve) thotë se e ka dëgjuar të Dërguarin, paqja dhe bekimi qofshin mbi të, duke thënë: “Kur do t’i tubojë Allahu (i Lartësuar) njerëzit në Ditën e Gjykimit, në ditën për të cilën nuk ka asnjë dyshim, do të thërrasë një thirrës dukë thënë: “Kush i ka bërë shok Allahut në ndonjë vepër të cilën e ka vepruar për hir të Allahut, le ta kërkojë shpërblimin te tjetërkush përveç Allahut, sepse Allahu (i Lartësuar) është Ai i Cili nuk ka nevojë aspak për shok.” Sunen Tirmidhi, nr. 3154.


Përgatiti: Eroll Nesimi
23.5.2008
 
 

Komente
 
Linqe
 
Kurani Fisnik - Shkarko!

Rijjadus-Salihin - Shkarko

Falja e namazit

Dëgjo Kuran online

Kuizi Islam
 
Numri i vizitoreve 355215 visitors (1235866 hits) klikime.=>

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free