Mexhid Yvejsi
Aty ku ka Ramazan

 

Aty ka dritë

 

Aty ka paqë

 

Për të gjithë ne

 

Mbi këtë dhe

 

Që gjuhën e vet

 

E mbajnë nën fre…

 

Aty ku ka Ramazan

 

Aty ka frymëzim

 

Aty ka gjallërim

 

Për të zgjuarit

 

Për të penduarit

 

Dhe nga dita në ditë

 

Ju hapen sytë…

 

Aty ku ka Ramazan

 

Aty ka dashuri

 

Aty ka mëshirë

 

Për të gjithë

 

Që janë vullnet mirë

 

Dhe zemrën, shpirtin,

 

Nuk e lënë m’u nxirë…

 

Aty ku ka Ramazan

 

Aty ka shumë gëzime

 

Aty ka edhe lot

 

Ata që kanë nevojë

 

Janë gati të pranojnë

 

Ata që kanë dhurojnë

 

Ju mbushen zemrat plotë…

 

Aty ku ka Ramazan

 

Aty ka harmoni

 

Aty ka barazi

 

Për të gjithë ne

 

Mbi këtë dhe

 

Që dhëmbjet

 

Njëri-tjetrit

 

Me kohë

 

Ja kanë ndi…

 

Aty ku ka Ramazan

 

Aty ka bekime

 

Aty ka lehtësime

 

Për secilin nga ne

 

Në këtë dhe

 

Që flakë zemërimin

 

Që mposhtë hidhërimin…

 

Aty ku ka Ramazan

 

Aty ka shëndet

 

Aty ka jetë me ibadet

 

Aty ka shpresë

 

Për secilin që kupton

 

Pse ka lind

 

Pse po jeton

 

Pse duhet të vdes…

 

Aty ku ka Ramazan

 

Aty ka përparim

 

Aty ka zhvillim

 

Aty ka fitore

 

Për secilin që e ushqen

 

Mendjen, zemrën dhe shpirtin

 

Me Dritën Hyjnore…

 

Aty ku ka Ramazan

 

Aty s’ka pikëllime

 

Aty s’ka dëshprime

 

Aty nuk ka etje
Aty s’ka uri

 

Është një jetë e re

 

Është një agim i ri…

 

Aty ku ka Ramazan

 

Aty unë jam

 

Aty jemi ne

 

Po ti more vlla

 

Ku gjindesh?

 

Po ti moj motër

 

Ku je…?

 

Aty ku ka Ramazan

 

Aty gjenë vatan,

 

Aty gjenë atdhe

 

Për të gjithë ne.

 

Aty gjenë në një votër

 

Aty gjenë në një sofër

 

Aty gjenë vlla e motër...

 

Aty ku ka Ramazan

 

Aty mprehet mendimi

 

Aty kthjellohet kujtesa

 

Që të mos fundosemi

 

Duhet të forcohet besa

 

Aty ku ka besë

 

Aty ka edhe shpresë…

 


Mexhid YVEJSI, Gjakovë

..................

FJALA E DËSHMISË

La ilahe il-lall-llah
Muhammedur-resul-ull-llah.

Fjala e dëshmisë
Shenjë e dashurisë.

Rreze e jetës
Thelb'i s'Vërtetës.

Dritë e Amshuar
Zjarr'i pashuar.

Gjurmë ndër shtigje
Urë ndër brigje.

Dy emra në një fjali
Më e shtrenjta stoli.

La ilahe il-lall-llah
Muhammedur-resul-ull-llah.

Mexhid YVEJSI, Gjakovë

.......................................
Mexhid YVEJSI, Gjakovë


EMRAT E BUKUR
TË ALL-LLAHUT


1. ALL-LLAH
(Zoti është Një)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Këtë të vërtetë secili njeri
Duhet ta kuptoj, duhet ta di.
Për me pasë dritë, ardhmëri.
2. ER-RAHMAN
( i Gjithëmëshirshë m)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është Rrahman,
Gjithëmëshira e Tij,
Na vjen nga çdo anë.


3. ER-RAHIM
(Mëshirëplotë)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është Mëshirëplotë, Rrahim,
Na solli Mëshira e Tij e plotë,
Ai na mbanë gjithëve në këtë botë.

4. EL MALIK
(Sundimtar)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është Sundimtar, Malik,
Sundimit, Mbretërisë së Tij
Askush nuk mund t’i ik.5. EL- KUDDUS
(i Pastërti)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është i Pastër, Kuddus,
Pastërtia e Tij e Shkëlqyeshme,
Është kudo e pranishme.

6. ES-SELAM
(Paqëdhënësi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është Paqëdhënës, Selam,
Paqja buron prej Tij,
Ajo na sjell harmoni, siguri.
7. EL-MU’MIN
(Siguruesi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është Sigurues, Mu’min,
Siguria prej Tij fillon,
Kjo besimin na forcon.


8. EL- MUHEJMIN
( Mbizotëruesi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është Mbizotërues, Muhejmin,
Mbizotërues me saktësi,
Për çdo imtësi në gjithësi.9. EL- AZIZ
(Fuqiploti)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është Fuqiplot, Aziz,
Fuqinë e Tij e pranojnë
Edhe ata që e mohojnë.

10. EL-XHABBAR
(i Gjithëfuqishëm)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është i Gjithëfuqishëm,
Krahasimi është i kotë
Kudo në Qiell apo në Tokë.


11. EL-MUTEKEBBIR
( i Madhëruar)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është i Madhëruar,
Për Madhërinë e Tij
Në çdo krijim ka dëshmi.12. EL-HALIK
(Krijues)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është i vetmi Krijues,
Prej Tij çdo gjë nisë,
Rreth e rrotull Gjithësisë.


13. EL-BARIJ
(Fillues i mrekullueshëm)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është Fillues i Mrekullueshëm,
Mrekullia e Tij shfaqet në çdo krijim,
Për këtë s’ka askush asnjë dyshim.


14. EL-MUSAVVIR
(Formëdhënësi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Formëdhënës i çdo krijimi,
Çdo gjë që Ai formëson,
Mrekulli të gjithë i thonë.

15. EL-VEHHAB
(Dhurues i mirësive)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetët përveç Tij.
Ai është Dhurues i Mirësive,
Të gjitha dhuratat, mirësitë,
Përpara i kemi çdo ditë.
16. EL-GAFFAR
(Ai që falë shumë)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është që falë pa kufi,
Sepse ka shumë dhëmbshuri,
Sepse ka shumë dashuri.


17. EL-KAHHAR
(Mbisunduesi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është Mbisundues,
Mbisundues i pa kufi,
Kudo që i thonë Gjithësi.


18. ER-REZAK
(Furnizuesi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është Furnizues,
Edhe atë që s’e meriton,
All-llahu atë e furnizon.19. EL-FETTAH
(Zgjidhës i problemeve)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është Zgjidhjedhënësi.
Zgjidhjedhënësi më i mirë,
Për çdo problem sado të vështirë.20. EL-‘ALIM
(i Gjithëdijshmi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është i Gjithëditur,
Dituria e Tij s’ka kufi,
Duke përfshi çdo imtësi.21. EL-KABID
( Shtrënguesi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është Shtrënguesi,
Shtrëngues për dobinë tonë,
Kur shtrëngon-na lehtëson.


22. EL-BASID
(Dhënës-ofrues)

All-llahu është Një,
S’ka tjetër zot përveç Tij.
Ai është dhënës-ofrues,
Vetëm Ai është dhënës-ofrues,
Për dështues- për meritues.

23. EL-HAFID
(Përulësi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është Përulësi,
Përulësi që të poshtëron,
Kur s’e pret as s’e mendon.

24. ER-RAFI’
(Lartësuesi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është Lartësuesi,
Lartësues që e lartëson,
Atë që Ai do, atë që e meriton.

25. EL-MU’IZZU
(Ngritësi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është Ngritësi,
Çdo njeri që Ai e ngritë,
S’ka fuqi tjetër që e zbritë.
26. EL-MUDHIL-L
(Nënshtruesi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është Nënshtrues,
Vetëm Ai ngritë, lartëson,
Vetëm Ai përul, nënshtron.
27. EL-SEMI’
(Dëgjuesi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është Dëgjues, Semi’
Vetëm Ai çdo gjë dëgjon,
Vetëm Atij asgjë s’i shpëton.28. EL-BASIR
(Vështruesi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është Vështrues.
Vetëm Ai çdo gjë vështron,
Vështron Ai për t’mirën tonë.29. EL-HAKEM
(Gjykuesi)

All-llahu është Një.
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është Gjykues, Hakem,
Vetëm Ai ka me na gjykuar,
Në këtë jetë-qysh kem’vepruar.


30. EL-‘ADL
(i Drejti)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është shumë i Drejt,
Vepron ngadal, herë shpejt,
Për të gjithë i njëjtë, krejt.


31. EL-LATIF
( i Buti, i Miri)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është i Butë, i Mirë,
Butësia dhe Mirësia e Tij,
E pranishme kudo në Gjithësi.


32. EL-HABIR
( i Gjithëinformuari)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është i Gjithëinformuar,
Për çdo imtësi është i informuar,
Asgjë, kurrë, nuk i ka shpëtuar.33. EL-HALIM
(Përdëllimtari)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është shumë Përdëllimtar,
Çdo mëshirë, çdo dhembshuri,
Burimin e ka në Dashuri.


34. EL- ‘ADHIM
(Madhështori)


All-llahu është Një,
S’ka zot tjetët përveç Tij.
Ai është vërtet Madhështor,
Madhështia e Tij-kudo Madhërohet,
Ajo me asgjë s’mund të krahasohet.


35. EL-GAFUR
(Gjithëfalësi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është Gjithëfalësi, Gafur,
Të gjithë i falë, i mëshiron,
Edhe kur shejtani i mashtron.

36. ESH-SHEKUR
(Falënderuesi


All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është Falënderues, Shekur,
Vetëm Atij i takon falënderimi,
Këtë duhet ta kuptojë njerëzimi.

37. EL-‘ALIJJ
(i Lartësuari)


All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është i Lartësuar, ‘Alijj,
Lartësia e Tij na kujton
Sa e ulët është vetja jonë.38. EL-KEBIR
(i Madhëruari)


All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është i Madh, i Madhëruar,
Madhëria e Tij na kujton,
Se lutjet tona Ai i meriton.
39. EL-HAFIDH
(Ruajtësi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është Ruajtësi, Mbrojtësi,
I Botës, i Gjithësisë mbarë,
Sidomos për Kur’an e besimtarë.


40. EL-MUKIT
(Ushqyesi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është më i miri Ushqyes,
Ushqyesi me të gjitha bekimet,
Dëshmi janë të gjitha furnizimet.


41. EL-HASIB
(Llogarimarrë si)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është Llogarimarrësi,
Mendo! Kur të dalim para Tij,
Të jemi në rregull me llogari.42. EL-XHELIL
(Madhështori)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetët përveç Tij.
Ai është vërtet Madhështor,
Madhështia e Tij e Madhërishme,
Është gjithkund e pranishme.43. EL-KERIM
(Fisniku-Bujari)

All-llahu është Një
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është më Fisniku-Bujari,
Fisnikëria dhe Bujaria e tij
Dëshmohet në përditshmëri.44. ER-REKIB
(Vigjëluesi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është Vigjëlues, Rekib,
Çdo lëvizje e mbikqyr, e përcjell,
Lum ai që farë të mirë mbjell.


45. EL-MUXHIB
(Lutjepranuesi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është Lutjepranues, Muxhib,
Lutjet tona me vëmendje i dëgjon,
Por sipas qëllimit, nijetit, i pranon.

46. EL-VASI’
(Gjithëpërfshirë si)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është Gjithëpërfshirë s, Vasi’,
Askund nuk gjen zbrazëti,
Është kudo Madhëria e Tij.
47. EL-HAKIM
(i Urti- i Gjithëdituri)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është i Urtë, i Gjithëditur,
Urtësia, Gjithëdituria e Tij ,
Krijon gjithçka me përsosshmëri.48. EL-VEDUD
(Plot-dashuri)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është Vedud, Plot-Dashuri,
Me Dashuri çdo gjë ka krijuar,
Me Dashuri duhet besuar, vepruar.


49. EL-MEXHID
(i Lavduari)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është Mexhid, i Lavduar,
I lavduar me fjalë, vepër e qëllim,
Derisa të kalojmë në amshim.50. EL-BA’ITH
(Ringjallësi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është Ringjallësi i jetës,
Kjo e vërtetë sot vështirë pranohet,
Por është shumë lehtë të dëshmohet.51. ESH-SHEHID
(Dëshmitari)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Në Ditën e Fundit, të Gjykimit,
Ai është Dëshmues, Dëshmitar
Për mohuesë, për besimtarë.


52. EL-HAKK
(i Vërteti)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është Hakk, i Vërtetë.
Si n’këtë jetë, si n’atë jetë
Pa Hakk-un çdo gjë e shkretë.

53. EL-VEKIL
(Përkujdesësi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përves Tij.
Ai është Përkujdesësi, Kujdestar.
Në veçanti për ata besimtarë.
Që janë t’udhëzuar n’rrugë të mbarë.
54. EL-KAVIJJ
(i Forti)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetët përveç Tij.
Ai është më i Forti, Kavijj,
Dëshmohet kjo cilësi e Tij,
Në çdo çast, rast, në Gjithësi.
55. EL-METIN
(Ekzistuesi- i Pathyeshmi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është gjithnji Ekzistues,
I Pathyeshëm për çdo mohues,
Ai në çdo kohë është fitues.
56. EL-VELIJJ
(Mbrojtësi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është Mbrojtës, Velij.
Ai është Mbrojtës i besimtarëve,
Ai është Mbrojtës i durimtarëve.


57. EL-HAMID
(Falënderuesi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është Hamid, Falënderues,
Për çdo gjë që ka krijuar
Vetëm Ai është i merituar.58. EL-MUHSIJ
(Nismëtari)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është Muhsijj, Nismëtari,
Çdo gjë e ka filluar i pari
Ai është Vetë dëshmitari.
59. EL-MUBDIJ
(Nismëtar’i krijimit)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është Nismëtar’i krijimit,
Ai është Nismëtar’i zhvillimit,
Ai është Nismëtar’i përfundimit.


60. EL-MU’ID
(Rikrijuesi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetët përveç Tij.
Ai është Rikrijues i Vërtetë,
Ai na ka krijuar n’këtë dynja
Na rikrijon n’ahiret-dyshim s’ka.


61. EL-MUMIT
(Jetëmarrësi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është Jetëmarrësi i vërtetë,
Sado m’u mundue, m’u përpjekë.
Nuk kemi shpëtim nga kjo jetë.


62. EL-HAJJ
(i Gjalli)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ne të vdekshëm, Ai është i Gjallë,
Jetën të gjithëve na ka falë,
Ai përsëri ka me na ngjallë.
63. EL-KAJJUM
(i Përjetëshmi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai, vetëm Ai, është i Përjetshëm,
Ne jemi të gjithë të përkohshëm
Sado me me qenë të devotshëm.

64. EL-VAXHID
(Kreatori)

All-llahu është Një,
S’ka tjetër përveç Tij.
Ai është Kreator, Krijues,
Krijues krejt origjinal
Kush s’beson është n’hall.


65. EL- MAXHID
(i Nderuari)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetët përveç Tij.
Ai është shumë i Nderuar,
Ai të gjithëve na ka krijuar,
Emri i Tij qoftë i lartësuar.

66. EL-VAHID
(Një, i Vetmi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është Një, i Vetmi,
Lum ai që Atë e beson,
Shpirtin e vet e shpëton.

67. ES-SAMED
(i Domosdoshmi)

All-llahu është Një,
S’ka tjetër përveç Tij.
Ai është i Domosdoshëm,
Për gjithë i nevojshëm,
Që t’jemi të devotshëm.


68. EL-KADIR
(i Fuqiqshmi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është i Fuqishëm, Kadir,
Ai çdo gjë vendos, cakton,
Fuqia e Tij këtë e garanton.


69. EL-MUKTEDIR
(i Gjithëmundshmi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveq Tij.
Ai është i Gjithëmundshëm,
Ai ka mundësi pa kufi
Si në Tokë, si në Gjithësi.70. EL-MUKADDIM
( Lartësuesi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është i vetmi Lartësues,
Vetëm Ai të lartëson,
Vetëm Ai të përparon.71. EL-MUEHHIR
(Poshtëruesi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është i vetmi Poshtërues,
Për të gjithë kush janë mohues,
Për të gjithë kush janë rrënues.


72. EL-EVVEL
(i Pari)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai gjithmon ishte i Pari,
Kur asgjë s’kishte në Gjithësi,
Kudo ishte Nuri-Drita e Tij.


73. EL-AHIR
(i Fundit)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai i Fundit ka me mbetë,
Kur të përfundon kjo jetë
Kur asgjë më nuk do t’ketë.


74. EDH-DHAHIR
(i Dukshmi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është i Dukshëm kudo,
I verbëri s’mund t’a shoh,
Besimtari mund t’a njoh.

75. EL-BATIN
(i Padukshmi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është i Padukshëm vërtetë
I Padukshëm për sytë tonë,
Por e sheh zemra, shpirti jonë.


76. EL-VALIJ
(Udhëheqësi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është Udhëheqës’i jetës,
Ai është Udhëzues i s’Vërtetës,
Ai është Udhërrëfyes i s’drejtës.

77. EL-MUTE’ALIJ
(i Gjithëlartësuari)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është i Gjithëlartësuar,
Me asgjë askund i kufizuar,
Me asgjë për t’u krahasuar.78. EL-BERR
(Bamirësi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është shumë Bamirës,
Bamirësia e Tij s’ka kufi,
Për çdo krijesë në gjithësi.


79 ET-TEVVAB
(Pendimpranuesi)


All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është Pendimpranues,
Pranon pendimin e mohuesve,
Pranon pendimin e ngatërruesve.


80. EL-MUNTEKIM
(Ndëshkuesi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është shumë Ndëshkues,
Për të gjithë fe-mohuesit,
Për të gjithë shkatërruesit.81. EL-AFUVV
(Mëkatfalësi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është Mëkatfalës.
Falë mëkatet e penduesve,
Falë mëkatët e përmirësuesve.
82. ER-REUF
(i Dhembshuri)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai ka shumë Dhembshuri,
Ai ka shumë ndieshmëri,
Për çdo krijesë të Tij.


83. MALIKU-L-MULK
(Mbretërues-mbajtë si)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është Mbretërues i vërtetë,
Ai Vetëm Ai është që mbretëron,
Ai Vetëm Ai është çdo gjë sundon.
84. DHUL XHELALI VEL IKRAM
(Atij i takon mëshira dhe nderi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Atij i takon Mëshira dhe Nderi,
Ai çdo gjë çiftë e ka krijuar,
Në këtë jetë për t’na sprovuar.85. EL-MUKSIT
(Drejtësi-dhënë si)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është Drejtësi-dhënës,
Ai drejtësi prej nesh kërkon,
Drejtësia neve do t’na shpëton.
86. EL-XHAMI’
(Tubuesi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është i vetmi Tubues,
Atë ditë kur Ai do t’na tubon,
Mëkatarët do t’ thonë: Amon!

87. EL-GANIJ
(i Pasuri)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është më i Pasuri,
Ai për askend s’ka nevojë
Kush ka mend le ta kuptojë.


88. EL-MUGNI
(Pasuridhënësi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetët përveç Tij.
Ai është Pasuridhënës,
Vetëm Ai dhuron pasuri,
Përse krenohesh o njeri?
89. EL-MANI’
(Privuesi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetët përveç Tij.
Ai është i vetmi Privues,
Ai nga kotësirat na privon,
Sepse janë për t’mirën tonë.


90. ED-DAR
(Krijues i së keqes)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveçTij.
Ai është Krijues i së keqes,
Ai të keqen e ka krijuar,
Veç si shembull të shëmtuar.


91. EN-NAFI’
(Krijues së mirës)


All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është Krijues i së mirës,
Ai të mirën e ka krijuar,
Shembull për të vepruar.


92. EN-NUR
(Dritë)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është krejt Nur-Dritë.
Dritë prej errësirave na shpëton,
Mendjen, zemrën dhe shpirtin tonë.93. EL-HADI
(Udhëzuesi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është Udhëzues’i Vërtetë,
Na udhëzon drejt s’Vërtetës,
Na udhëzon n’udhëkryqe t’jetës.


94. EL- BEDI’
(Shpikësi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është Shpikës’i Vërtetë
Ai shpikë-njerëzit zbulojnë.
Zbuluesit këtë e dëshmojnë.
95. EL-BAKI
(i Përhershmi)


All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është i Vetmi i Përhershëm.
I Përhershmi të gjithëve na kujton
Këtu në tokë - përkoshmërinë tonë.


96. EL-VARITH
(Trashëguesi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është i Vetmi Trashëgues,
Ai Vetëm Ai çdo gjë trashëgon
Ai Vetëm Ai çdo gjë posedon.


97. ER-RESHID
(Drejtuesi)


All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai vetem Ai është Drejtues.
Ai Vetëm Ai çdo gjë drejton,
Ai drejton për t’mirën tonë.


98. ESH-SHEHID
(Vështruesi)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është për çdo gjë Vështrues,
Vështruesi me lehtësi na vështron,
Vështrimi i Tij jetën tonë na lehtëson.

99. ES-SABUR
(Durimtari)

All-llahu është Një,
S’ka zot tjetër përveç Tij.
Ai është shumë Durimtar,
Nuk nxitohet për mëkatarë:
U jep kohë të pendohen,
U jep rastin të edukohen,
Me qëllim të përmirsohen.

Mexhid YVEJSI, Gjakovë 
 

Komente
 
Linqe
 
Kurani Fisnik - Shkarko!

Rijjadus-Salihin - Shkarko

Falja e namazit

Dëgjo Kuran online

Kuizi Islam
 
Numri i vizitoreve 334009 visitors (1201648 hits) klikime.=>

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free