Numri i qdo shkronje të përdorur në Kur'an

 

Nr

 

Shkronja

Numri i perdorimit

 

1

Elif ( Ã )

48.800 herë

2

Ba ( È)

11.202 herë

3

Ta ( Ê)

10.199 herë

4

Tha (Ë )

1276 herë

5

Xhim ( Ì )

3273 herë

6

Ha ( Í )

3990 herë

7

Ha ( Î)

2416 herë

8

Dal ( Ï )

5642 herë

9

Dhal ( Ð )

4699 herë

10

Ra (Ñ )

11.793 herë

11

Za ( Ò )

1570 herë

12

Sin (Ó )

5890 herë

13

Shin ( Ô)

2253 herë

14

Sad (Õ)

1180 herë

15

Dad ( Ö)

2293 herë

16

Ta ( Ø )

3174 herë

17

Dha ( Ù )

842 herë

18

Ajn ( Ú)

9020 herë

19

Gajn ( Û)

2208 herë

20

Fa ( Ý)

8499 herë

21

Kaf ( Þ )

6813 herë

22

Kef (ß )

10.354 herë

23

Lam ( á )

33.522 herë

24

Mim ( ã)

26.565 herë

25

Nun ( ä )

26.354 herë

26

Ha ( åÜ)

19.070 herë

27

Vav (æ )

26.565 herë

28

Lam Elif ( ( áÇ

4.099 herë

29

Ja ( ì)

25.909 herë

 

Ja keshtu kemi arritur në fund duke rezultuar se shkronjat e Kur'anit famëlartë në pergjithesi jane perdorur 323.671 herë ,të permbledhura në 77.437 fjale.ndersa sa iu perket pikave në Kur'an ato jane 150.681.Pikat nuk jane shkronja por jane vendosur mbiu disa shkronja për t'u dalluar nga simotrat.

Pikat në Kur'an ose jane :

- njepikeshe, si : Ba ( È ) , Fa (Ý ), Nun (ä ),

- dypikeshe, si : Ta (Ê ), Kaf (Þ ),

- tripikeshe, si: Tha (Ë ), Shin (Ô )

Komente
 
Linqe
 
Kurani Fisnik - Shkarko!

Rijjadus-Salihin - Shkarko

Falja e namazit

Dëgjo Kuran online

Kuizi Islam
 
Numri i vizitoreve 359822 visitors (1244255 hits) klikime.=>

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free