30 shenja të hipokrizisë
30 shenja të hipokrizisë
 
 
1 Pandershmëria dhe gënjeshtra
2 Tradhtia
3 Tregimi i paturpësisë dhe pabindshmërisë gjatë diskutimit
4 Thyerja e premtimeve të veta
5 Dembelia në adhurim 
6 Syfaqësia
Mungesë në përkujtimin e Allahut
Nxitim në namaz
Përgojim i atyre që i japin  përparësi kryerjes së veprave të mira, nga rradhët e besimtarëve dhe të të drejtëve.
Përqeshje me Kur'anin, Sunetit dhe Muhamedin salAllahu `alejhi ue selem
Betohet rrejshëm
Nuk e pëlqen të harxhojë për hir të Allahut
Braktisja e muslimanëve
Nis thashëethëme të rreme dhe shkakton shqetësime
Gjetja e të metave në urdhërat e Allahut
Përul nderin e njerëzve të drejtë
Largohet nga namazi me xhemat
Shkakton trazira ndërsa pohon se bënë paqe
Sjelljet e jashtme e kundërshtojnë atë që gjendet në zemër
Frigohet nga ngjarjet, incidentet dhe ndodhitë e pakëndëshme
Justifikimet e rreme
Urdhëron në të keqen dhe ndalon nga e mira
Dorështrënguar deri në koprraci
Harron Allahun
E mohon premtimin e Allahut dhe të Dërguarit të Tij
I kushton kujdes pamjes së jashtme, ndërsa harron gjendjen e brendshme 
Elokuencë, fjalime të lodhshme, lëvdatë dhe mburrje
Mungesë në kuptimin e fesë
Nuk bën mëkate para njerëzve (sepse ua ka frikën), ndërsa shfaq guxim ndaj  Allahut duke kryer mëkate në fshehtësi
Festimi i vuajtjeve të besimtarëve dhe ndenjë fatkeqësi dhe pikëllim kur besimtarët goditen me lumturi dhe kënaqësi.
 
 
 
 
 
Komente
 
Linqe
 
Kurani Fisnik - Shkarko!

Rijjadus-Salihin - Shkarko

Falja e namazit

Dëgjo Kuran online

Kuizi Islam
 
Numri i vizitoreve 355206 visitors (1235754 hits) klikime.=>

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free