Urtësi nga haxhi

Nga haxhi mësojmë shumë urtësi, të cilat haxhiu duhet t’i realizojë dhe t’i përjetojë shpirtërisht. Në vazhdim po veçojmë disa prej tyre:
-Konfirmimi i teuhidit, i njehsimit të Allahut të Lartësuar, kur haxhiu i përgjigjet ftesës së Krijuesit me fjalën e fuqishme, të bukur, të këndshme dhe të ëmbël “LEBEJK ALL-LLAHUM-ME LEB-BEJK – Të jemi përgjigjur Allah, të jemi të përgjigjur!”
-Veprimet e haxhit, të cilat haxhiu i kryen në përputhje me formulën “LEB-BEJK”, manifestohen me shpirt, gjuhë dhe veprim.
-Haxhi është ibadet që përfshin të gjitha llojet dhe format e adhurimeve me zemër, trup dhe pasuri.
-Haxhiu i cili u përmbahet mësimeve profetike duke u larguar nga fjalët e ndyta dhe gjynahet, kthehet i pastër në shtëpi, pa mëkate, ashtu siç ka lindur nga nëna.
-Haxhiu kujton Ditën e Gjykimit dhe qëndrimin e tij para Madhërisë Sunduesit Suprem. Haxhiu me ihram e me kokë të zbuluar, duke madhëruar Allahun dhe duke shqiptuar telbijen në tokën e Arafatit, shpreson për faljen e Tij.
-Haxhi është një kongres që fton muslimanët e botës pa dallim ngjyre, race, kombësie, pozite dhe autoriteti, të gjithë në një kohë dhe vend të caktuar që ta përmendin Allahun në ditët e përcaktuara. Kështu të gjithë të bashkuar nga formula “LEB-BEJK” tregojnë unitetin dhe gatishmërinë për të qenë umet i dobishëm.
-Haxhi forcon imanin e haxhiut, ripërtërin besën me Allahun e Lartësuar, shpreh gatishmërinë për pendim, freskon ndërgjegjen dhe ngre moralin.
-Haxhiu e ushtron veten me durim (sabër) për t’u bërë ballë lodhjeve, për të respektuar oraret dhe për të pranuar urdhrat.
-Haxhiu e pastron shpirtin me sinqeritet dhe kjo ripërtërin jetën, ngre moralin, forcon shpresën, krijon bindje pozitive ndaj Krijuesit Allah.
-Haxhiu kujton të kaluarën, fillet e para të thirrjes islame, aktivitetin dhe përpjekjen e Muhamedit salallahu alejhi ue selem për teuhidin e Allahut të Lartësuar.
-Haxhiu, kur merr rrugën për në Mekë, ndahet nga familja dhe miqtë dhe kjo i kujton vdekjen dhe ndarjen e domosdoshme, e cila nuk pranon kompromis.
-Haxhiu gjatë udhëtimit has vështirësi dhe lodhje, por kur shikimi i tij përballet me Qaben, ai i harron lodhjen dhe vuajtjet.
-Haxhiu vesh ihramin, veshjen e bardhë të ndarë në dy pjesë, e cila i kujton veshjen e qefinit dhe takimin me Allahun në Ditën e Gjykimit.
-Haxhiu i kryen ritualet ashtu siç e ka mësuar i Dërguari i Allahut, Muhamedi salallahu alejhi ue selem; tavafin, saëjin, qëndrimin në Arafat, në Muzdelife, gjuajtjen e guralecëve, etj..

Të mos harrojmë se shpërblimi i personit të cilit i pranohet haxhi është xheneti i Allahut.

Komente
 
Linqe
 
Kurani Fisnik - Shkarko!

Rijjadus-Salihin - Shkarko

Falja e namazit

Dëgjo Kuran online

Kuizi Islam
 
Numri i vizitoreve 334003 visitors (1201568 hits) klikime.=>

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free