Për devotshmërinë

“Bazat e devotshmërisë janë Kurani dhe Suneti;

të largohesh nga epshet dhe bidatet;

të respektosh e të nderosh dijetarët;

të shoqërohesh me njerëzit e mirë;

t’i shërbesh atyre pa pushim;

të përdorësh sjelljet dhe virtytet më të larta e më të bukura;

të lexosh çdo ditë Kuranin dhe lutjet pejgamberike,

të mos tolerosh veten tënde në nënkuptime.

Askush nuk do ta humbë këtë rrugë, përveç nëse ka një fillim të keq, sepse kjo do të ndikojë edhe në vazhdimësinë e në fundin e saj.”

Ibrahim bin Muhamed Nasrabadhi

 

 

“Baza e devotshmërisë është të zbatosh urdhrat dhe ndalesat e sheriatit, të ndjekësh dhe të mos kundërshtosh.”

Sejid bin Selam el Magribij

 

“E pyetën dikë se si mund ta arrijë njeriu devotshmërinë?

U përgjigj: Nëse ushqehesh me hallall dhe duke i shërbyer të varfërve.

E pyetën se cilët janë të varfërit?  

U përgjigj: Që të gjithë krijesat janë të varfër dhe mos bë dallim midis tyre asnjëherë, nëse ke mundësi t’i shërbesh, duke njohur mirësinë e Tij ndaj teje.”

Ibrahim ibn Shejban el Kirmisijnij

Komente
 
Linqe
 
Kurani Fisnik - Shkarko!

Rijjadus-Salihin - Shkarko

Falja e namazit

Dëgjo Kuran online

Kuizi Islam
 
Numri i vizitoreve 333891 visitors (1201328 hits) klikime.=>

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free