Gjithsesi duhet vepruar

Patjetër duhet të veprojmë dhe të përparojmë. Allahu i Lartësuar ka thënë: ‘’Rrahmani – (Mëshiruesi – Zoti ynë), Ai ia mësoi Kuranin. E krijoi njeriun. Ia mësoi atij të folurit (të shprehurit, të shqiptuarit). Dielli dhe Hëna udhëtojnë sipas një përcaktimi të saktë.’’ Rrahman, 1-5.

–         Mëso një sure!

–         Mëso një ajet!

–         Përcill një çështje të fesë!

–         Transmeto një hadith!

–         Shëno një mësim!

–         Dëgjo një kasetë!

–         Lexo një libër!

–         Shpërnda një fletëpalosje!

–         Përmblidh një ligjëratë!

–         Paraqit një këshillë!

–         Publiko një mesazh!

–         Shkruaj një artikull!

–         Lidhu me një websajt!

–         Përmirëso një gabim!

–         Shoqërohu me një këshillues!

–         Ndihmo një të nevojshëm!

–         Shpenzo nga pasuria!

–         Ndihmo një të varfër!

–         Udhëzo një të humbur!

–         Falja besimtarëve një namaz!

–         Kryeje një umre!

–         Mbaje një hutbe!

–         Prezanto një mendim!

–         Pengo një bidat (risi në fe)!

–         Agjëro një ditë!

–         Ushqeje një skamnor!

–         Përcill një xhenaze!

–         Veshmbath një të zhveshur!

–         Vizito një të sëmurë!

–         Ndërto një xhami!

–         Rregullo një rrugicë!

–         Ndihmo një të shtypur!

–         Planifiko një projekt!

–         Pengo armikun!

–         Zbulo dyfytyrëshin!

–         Udhëzo një të pafe!

–         Konsultohu me dijetarin!

–         Propozo një mendim!

–         Korrespondo me një revistë!

–         Prezanto një program!

Kështu mendo për llojllojshmërinë e veprimeve në fe!

Muhamed Salih Munexhid

Komente
 
Linqe
 
Kurani Fisnik - Shkarko!

Rijjadus-Salihin - Shkarko

Falja e namazit

Dëgjo Kuran online

Kuizi Islam
 
Numri i vizitoreve 334008 visitors (1201642 hits) klikime.=>

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free