Cilësitë e të devotshmëve

“Nuk ka ndonjë rob të cilin Allahu e ka furnizuar me dhjetë cilësi, e të mos e ketë shpëtuar nga të gjitha epidemitë dhe pamundësitë dhe ta ketë ngritur në gradën e të afërmve dhe të ketë fituar gradën e të devotshmëve.

E para: Sinqeriteti i përhershëm së bashku me një zemër të kënaqur.

E dyta: Durimi i plotë   së bashku me falënderim të përhershëm.

E treta: Varfëri e përhershme së bashku me një zuhd të pranishëm.

E katërta: Ide, mendim i përhershëm së bashku me një bark të uritur.

E gjashta: Përpjekje e përhershme së bashku me një trup të thjeshtë.

E shtata: Butësi e përhershme së bashku me marrëdhënie të pranishme.

E teta: Dashuri e përhershme së bashku me turp.

E nënta: Dije e dobishme së bashku me një butësi të përhershme.

E dhjeta: Besim i përhershëm së bashku me një logjikë të qëndrueshme.”

Advertisement
 
Komente
 
Linqe
 
Kurani Fisnik - Shkarko!

Rijjadus-Salihin - Shkarko

Falja e namazit

Dëgjo Kuran online

Kuizi Islam
 
Numri i vizitoreve 314619 visitors (1159762 hits) klikime.=>
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=