Disa statistika të Kuranit të Shenjtë

Disa statistika të Kuranit të Shenjtë
 
 
 
- Kurani Fisnik ka gjithsej 114 sure (kaptina). 

- Numri i ajeteve të Kuranit sipas Ali ibn Ebi Talibit është 6236. 

- Numri i fjalëve të Kuranit sipas A'taut është 77439. 

- Numri i shkronjave të Kuranit sipas Ibni Abbasit është 323671.

- Sureja më e gjatë e Kuranit është sureja "El Bekare", e cila ka gjithsej 286 ajete. 

- Sureja më e shkurtër e Kuranit është sureja "El Kevther", e cila ka vetëm 3 ajete; 

- Ajeti më i gjatë i Kuranit është ajeti 282 i sures "El Bekare", i cili ka 128 fjalë. 

- Fjala më e shkurtër në Kuran është: Kaf, Nun, Sad.

- Fjala e Kuranit "wel jetelettaf", e cila është pjesë e ajetit të sures El Kehf, shënon mesin e Kuranit.


Eroll Rexhepi

Komente
 
Linqe
 
Kurani Fisnik - Shkarko!

Rijjadus-Salihin - Shkarko

Falja e namazit

Dëgjo Kuran online

Kuizi Islam
 
Numri i vizitoreve 334007 visitors (1201632 hits) klikime.=>

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free